Baile · Teatro · Música - Tel. 931 757 219 (Mataró)

Formación y Espectáculos

Escuela de Artes Escénicas.

- Durant les classes els professors s'encarreguen a través de les arts escèniques de fomentar el desenvolupament dels valors, als alumnes, per converti-los en millors éssers humans, amb l'objectiu de desenvolupar amb llibertat la seva personalitat basada en els principals valors, evitant, els estereotips, començant per l'amor, la responsabilitat, el respecte, l'autoestima, etc.

 

- En conclusió, que arriben a ser persones amb la capacitat d'enriquir la nostra cultura social i artística.

 

- Tot el professorat és minuciosament escollit ressaltant la seva vocació pedagògica, formació i intel·ligència emocional amb el propòsit d'aconseguir el nostre objectiu, aconseguir EL VALOR INNOVADOR.


Cada any o semester tindrem diferents temes basats en valors els quals treballarem amb els alumnes a les classes. Aquest any ho farem basant-nos en la pel·lícula "Del Revés" (Pixar 2015). Els valors estaran relacionats amb la pel·lícula i les emocions: 

 

- ALEGRIA

- TRISTESA

- RABIA

- FASTIG

- POR

 

Durant la temporada de Halloween es va fomentar l'emoció de la por en les classes. Dintre de poc podreu visualitzar els vídeo i algunes fotografies.

Espera nous valors per desenvolupar en les classes...