Baile · Teatro · Música - Tel. 931 757 219 (Mataró)

Formación y Espectáculos

Escuela de Artes Escénicas.

CHEERS SHOW

Infantil - Kids - Joves

 

Què treballem?

Aspecte físic:

desenvolupament  de les qualitats motores: elasticitat, flexibilitat, força, potència, resistència ,... 

 

Aspectes Psíquics:

aspectes personals: desenvolupament dels factors de la personalitat (consciència, regularitat, disciplina, retentiva, etc.)

 

Aspectes socials:

l'adaptació del nen en el seu entorn i millora les relacions amb altres nens (amistat, cooperació, etc.)

 

Aspectes Psico-físics:

desenvolupament de la psicomotricitat (coordinació, equilibri, sentit del ritme, concepció espacial, auto – coneixement,…), formació estètica (sentit de la perfecció, estètica, rítmica,…).

 

Aspectes afectius – socials:

treballant sempre des de la psicologia positiva per aconseguir un millor resultat i que sigui funcional per l'alumne. Utilitzant tècniques d'intel·ligència emocional, transmetent sempre valors enfocats a una socialització positiva i destacant la resolució de conflictes partint dels diàlegs.  

 

Què es treballa a les sessions?

Dansa: aquesta disciplina té una varietat molt àmplia d'estils de ball. Cada coreografia pot tenir una barreja d'estils o que predomini un en concret, segons l'objectiu del professor.

 

Estils que es treballen: Dansa Clàssica, Jazz, Dansa contemporània, Líric, Danses Urbanes (Hip Hop, Street Dance, Break Dance, Poping, Loking,…), Balls llatins (salsa, bachata,…), Afro, Dansa Oriental, …

 

Possibilitat d'objectes / materials: pompons, cadires, paraigües, tovalloles, mocadors, barrets, etc. 

 

Base Tècnica:

A totes les sessions els alumnes treballaran exercicis de base clàssica i contemporània per poder tenir la base tècnica de totes les disciplines. És molt important per poder tenir control corporal necessari per realitzar qualsevol moviment. 

Exercicis de control corporal, bloqueig del cos, posicions, etc.

 

 

Elasticitat:

Capacitat d’estirar i contraure els músculs. En el moment que es produeix l’elasticitat, el múscul té la propietat de recuperar la seva forma després d’estar sotmès a una contracció. Això és degut a que durant la fase de contracció es fa curt i durant la fase de relaxació s’estira.

 

Flexibilitat:

Capacitat física que permet realitzar el major recorregut articular. Ens permet realitzar moviments de major amplitud amb alguna part o tot el cos sencer.

 

Equilibris:

Exercicis que requereixen una posició concreta del cos per aguantar amb una o poques parts del cos al terra. Requereixen concentració i atenció per poder realitzar l’exercici correctament. Generalment s’aguanta amb les mans. Aquest cas en concret, a part d’augmentar la concentració, l’alumne al realitzar l’exercici en equilibri adquireix un coneixement del cos físic en funcionament denominat palanques, és a dir, saber contrarestar les extremitats i el cap per realitzar l’equilibri.

 

Acrobàcies:

Exercicis gimnàstics i d’habilitat que impliquen equilibri, agilitat, coordinació i molta potència (exercicis avançats). Tipus d’exercicis:

 

Estàtics: exercicis amb una postura concreta sense moviment que requereixen equilibri, coordinació i força.

 

Aeris: combinació d’elements acrobàtics aterrant al terra amb una sola postura que es manté a l’aire un espai de temps breu. Exercicis que necessiten agilitat.

 

Sense Fase Aérea: exercicis similars als aeris, però sempre hi ha una part del cos en contacte amb el terra. Tots tenen mobilitat, no es queden de forma estàtica en cap moment.

 

Figures: 

Resultat d’adoptar una posició concreta, de forma estàtica, ja sigui en equilibri o no, formant una imatge espectacular i vistosa. Aquesta pot estar formada per un grup de persones que estiguin superposades o simplement per una de sola.

Mini Cheers - Illa Fantasia
Mini Cheers - Illa Fantasia
Mini Cheers - Taller Halloween
Mini Cheers - Taller Halloween
Juniors - Illa Fantasia
Juniors - Illa Fantasia
Kids - Illa Fantasia
Kids - Illa Fantasia
Cheerleaders profesionales - Animación UAB Holi Festival
Cheerleaders profesionales - Animación UAB Holi Festival
KOMM MIT - Actuació Pineda de Mar
KOMM MIT - Actuació Pineda de Mar
Cheers profesionales - Illa Fantasia
Cheers profesionales - Illa Fantasia