Baile · Teatro · Música - Tel. 931 757 219 (Mataró)

Formación y Espectáculos

Escuela de Artes Escénicas.

ACROBÀCIES

Tècnica · Perfeccionament · Iniciació

3 a 18 anys - ADULTS

Què treballem?

Aspecte físic:

desenvolupament  de les qualitats motores: elasticitat, flexibilitat, força, potència, resistència ,... 

 

Aspectes Psíquics:

aspectes personals: desenvolupament dels factors de la personalitat (consciència, regularitat, disciplina, retentiva, etc.)

 

Aspectes socials:

l'adaptació del nen en el seu entorn i millora les relacions amb altres nens (amistat, cooperació, etc.)

 

Aspectes Psico-físics:

desenvolupament de la psicomotricitat (coordinació, equilibri, sentit del ritme, concepció espacial, auto – coneixement,…), formació estètica (sentit de la perfecció, estètica, rítmica,…).

 

Aspectes afectius – socials:

treballant sempre des de la psicologia positiva per aconseguir un millor resultat i que sigui funcional per l'alumne. Utilitzant tècniques d'intel·ligència emocional, transmetent sempre valors enfocats a una socialització positiva i destacant la resolució de conflictes partint dels diàlegs.  

 1 - Música:

- Incorporar exercicis acrobàtics dins d'un ritme musical. 

- Aprendre a comptar la música mitjançant el cos.

 

2 - Projecció:                                            

- Expressió facial.

- Improvisació.                                                             

- Exercicis pràctics.

- Expressió Corporal.                                                   

 

 

3 - Streching: 

Elasticitat:

Capacitat d’estirar i contraure els músculs. En el moment que es produeix l’elasticitat, el múscul té la propietat de recuperar la seva forma després d’estar sotmès a una contracció. Això és degut a que durant la fase de contracció es fa curt i durant la fase de relaxació s’estira.

 

Flexibilitat:

Capacitat física que permet realitzar el major recorregut articular. Ens permet realitzar moviments de major amplitud amb alguna part o tot el cos sencer.

 

 

4 - Equilibris: 

Exercicis que requereixen una posició concreta del cos per aguantar amb una o poques parts del cos al terra. Requereixen concentració i atenció per poder realitzar l’exercici correctament. Generalment s’aguanta amb les mans. Aquest cas en concret, a part d’augmentar la concentració, l’alumne al realitzar l’exercici en equilibri adquireix un coneixement del cos físic en funcionament denominat palanques, és a dir, saber contrarestar les extremitats i el cap per realitzar l’equilibri..

 

5 - Exercicis Acrobàtics: Exercicis gimnàstics i d’habilitat que impliquen equilibri, agilitat, coordinació i molta potència (exercicis avançats). Tipus d’exercicis:

 

Estàtics: exercicis amb una postura concreta sense moviment que requereixen equilibri, coordinació i força.

 

 

Aeris: combinació d'elements acrobàtics aterrant al terra amb una postura que es manté a l'aire en un espai de temps breu. . Exercicis que requereixen agilitat.

 

Sense Fase Aèria: exercicis similars als aeris, però sempre hi ha una part del cos tocant al terra. Tots tenen mobilitat, no es queden de forma estàtica en cap moment.

 

 

5 - Figures acrobàtiques: resultat d'adoptar una posició concreta, de forma estàtica, ja sigui en equilibri o no, formant una imatge espectacular i vistosa. Aquesta pot estar formada per un grup de persones que estiguin superposades o simplement per una sola persona.